Blog

Ljudska bića osećaju strah i uznemirenost iz najrazličitijih razloga. Iako takva osećanja često povezujemo sa nečim negativnim, ponekad je to adaptivna reakcija koja se pojavljuje u opasnim situacijama i zbog toga je korisna za razvoj naše vrste. U situaciji kada ceo...

Dnevnik za lični napredak Pisanje dnevnika bez ikakvih klasifikacija i redosleda, spontano „bacanje“ na papir svega što vam padne napamet, svakodnevno, bez cenzure i ograničenja, može da deluje haotično. Međutim, upravo je to uloga ličnog dnevnika, neka vrsta tihog poverenja, mesto...

Svi smo prinuđeni da pratimo molbe, naređenja ili zahtev da ostanemo u svojim kućama radi sopstvene bezbednosti i zaštite svojih bližnjih od koronavirusa. Mnogima ova situacija predstavlja veliki napor i pritisak koji pojačava potrebu prema navikama kojima smo skloni. Pitam se da...

Obeležavanje dana zaljubljenih nas podstakne da zavirimo u podrum sopstvene duše i pretumbamo sećanja, iskustva i doživljaje, pitajući se da li smo doživeli pravu ljubav ili nas ona tek čeka? Šta je prava ljubav? Sve više razmišljam da je...

Nagle klimatske promene, sve kraći dani, kiša, vetar i zimski period koji sa sobom donosi niske temperature, predstavljaju skup uslova životne sredine koji određuju reakciju ljudskog tela. Bez obzira na sve ove parametre čiji uticaj može da poboljša ili pogorša naša...

Živimo u eri u kojoj smo svi suočeni sa neverovatnim porastom svih vrsta promena. Menja se model socijalnog okruženja, menja se priroda, menja se naša biografija i fizička dimenzija, menjaju naše ideje i sistemi vrednosti. Ako se sve menja, zašto se...

Call Now Button