Kako da prevaziđete nezadovoljstvo?

Kako da prevaziđete nezadovoljstvo?

Kada je situacija neizvesna, predvidivo i moguća rešenja pripadaju mašti. Reč moguće koristimo kada razgovaramo o bilo čemu što može da se dogodi. Zar ne deluju potpuno nerealno pisci naučne fantastike koji zamišljaju moguće svetove, a onda nas život mnogo godina uveri da je sve moguće.

U svetu u kom živimo nema koristi od otežavanja stvari više nego što je potrebno. Da bismo nemoguće pretvorili u moguće, treba težiti što jednostavnijim rešenjima i strategijama.

U radu sa klijentima često postavljam tri pitanja koja su u središtu svakog rešenja:

  1. Da li ste zaista spremni da promenite situaciju u kojoj ste nezadovoljni?

Ako ovde ne postoji sasvim jasno DA, ne postoji način da se bilo šta promeni. Kada ste zatvoreni za promene ostaje vam samo teorija i stagnacija dok se ne pojavi neko ko će to uradi umesto vas. Ali vi onda niste vlasnik svog života. Da li ste spremni da se suočite s tim?

Možda će biti kasno da se nešto menja kada vam dopre do svesti da ste preuzeli teret koji će vremenom postati pretežak, samo zbog toga što niste želeli odgovornost.

Mnogo je razloga zbog kojih ljudi ne žele promene kada se suočavaju sa velikim izazovima i rekla bih da je oklevanje glavni krivac za to.

Svi bismo mogli da živimo kvalitetnije ako smo spremni da prepoznamo stvari koje možemo da poboljšamo i ako imamo dovoljno hrabrosti da nešto preduzmemo po tom pitanju.

  1. Da li možete da smislite strategiju koja bi uticala na promenu trenutnog stanja?

Koja su moguća rešenja da se pomerite od tačke A do tačke B?

Možda nije potrebno da čekate da se dogodi nešto revolucionarno što bi vas lansiralo do željene situacije. Često su rešenja vrlo jednostavna. Poenta je u tome da budete dovoljno srčani, da ste otvorenog uma, radoznali i kreativni kako biste otvorili vrata vaših beskrajnih mogućnosti.

  1. Da li možete da sprovedete izabrano rešenje?

Ovo je trenutak istine. Nije važno koliko je dobra vaša strategija ukoliko niste spremni da je izvršite. Radi se o rušenju čvrsto uspostavljenih obrazaca. Suočavanje sa ovim situacijom zahteva mudrost i strpljenje, jer često su to dugotrajni procesi na putu koji je naporan i nepredvidiv.

 

Ako nemate ličnu disciplinu i znate da lako odustajete pred najmanjom preprekom, možda bi vam lični trener pomogao da održite neophodnu motivaciju.

Za svaki korak na putu do konačnog ostvarenja potrebno je da kreativno razvijate nov način ponašanja i održite hrabrost da se menjate.

 

 Call Now Button