Blog

Ne možemo potceniti mentalni uticaj pandemije koronavirusa koji je velikom broju ljudi  intenzivirao navike kojima su već ranije robovali, kao što su: cigarete, alkohol, prejedanje i slično.Online program se pojavio kao održiva alternativa tradicionalnim seansama ”face to face”.Strategije programa, metodologija,...

Kada je situacija neizvesna, predvidivo i moguća rešenja pripadaju mašti. Reč moguće koristimo kada razgovaramo o bilo čemu što može da se dogodi. Zar ne deluju potpuno nerealno pisci naučne fantastike koji zamišljaju moguće svetove, a onda nas život mnogo...

Ljudska bića osećaju strah i uznemirenost iz najrazličitijih razloga. Iako takva osećanja često povezujemo sa nečim negativnim, ponekad je to adaptivna reakcija koja se pojavljuje u opasnim situacijama i zbog toga je korisna za razvoj naše vrste.U situaciji kada ceo...

Dnevnik za lični napredakPisanje dnevnika bez ikakvih klasifikacija i redosleda, spontano „bacanje“ na papir svega što vam padne napamet, svakodnevno, bez cenzure i ograničenja, može da deluje haotično. Međutim, upravo je to uloga ličnog dnevnika, neka vrsta tihog poverenja, mesto...

Svi smo prinuđeni da pratimo molbe, naređenja ili zahtev da ostanemo u svojim kućama radi sopstvene bezbednosti i zaštite svojih bližnjih od koronavirusa. Mnogima ova situacija predstavlja veliki napor i pritisak koji pojačava potrebu prema navikama kojima smo skloni.Pitam se da...

Call Now Button