Blog

Izazovni i emotivno zahtevni momenti nastaju kada se suočavamo sa neizbežnim događajima koji dovode do gubitka dragih osoba, dragocenih stvari, posla ili transformacije tela poput amputacija, gubitka zuba, kose ili vidljivih znakova starenja. Ovo područje dotiče suštinske teme ljudske osetljivosti, gde...

Biti izvanredna osoba podrazumeva da se izdvajate iz mase svojim pozitivnim ponašanjem, osobinama ili delima i da time pozitivno utičete na ljude i okolinu u kojoj se nalazite. Ovo obično implicira da posedujete izražene sposobnosti, talente i visoke moralne standarde,...

Život često napravi situacije u kojima je važno da postavite granice kako bi zaštitili svoje emocionalno, mentalno i fizičko blagostanje. Da biste uspešno odredili te okvire, važno je da razumete svoje potrebe i šta je, prema vašem sistemu vrednosti, za vas...

U svakoj profesiji, uključujući i hipnoterapeute, postoje pravila koja se odnose na komunikaciju sa klijentima. Ova pravila su ključna kako bi se osigurala efikasna i etička terapijska interakcija. Šta mogu ili smem? Mogu pažljivo da saslušam svoje klijente, obratim pažnju na...

Call Now Button