Hipnoterapija

Biti izvanredna osoba podrazumeva da se izdvajate iz mase svojim pozitivnim ponašanjem, osobinama ili delima i da time pozitivno utičete na ljude i okolinu u kojoj se nalazite. Ovo obično implicira da posedujete izražene sposobnosti, talente i visoke moralne standarde,...

Život često napravi situacije u kojima je važno da postavite granice kako bi zaštitili svoje emocionalno, mentalno i fizičko blagostanje. Da biste uspešno odredili te okvire, važno je da razumete svoje potrebe i šta je, prema vašem sistemu vrednosti, za vas...

U svakoj profesiji, uključujući i hipnoterapeute, postoje pravila koja se odnose na komunikaciju sa klijentima. Ova pravila su ključna kako bi se osigurala efikasna i etička terapijska interakcija. Šta mogu ili smem? Mogu pažljivo da saslušam svoje klijente, obratim pažnju na...

  Ljudima je dosadilo da slušaju da treba raditi na promenama, i to je u redu. Postavlja se pitanje, na koji način ili, koji su koraci da bi se dovelo do promene neke neželjene situacije?  Evo primera: Sugestija: Promenite način razmišljanja i ponašanja i...

Call Now Button