Da li je strpljenje presudno za uspeh?

Da li je strpljenje presudno za uspeh?

Suprotnost nestrpljenju nije strpjenje, već mudrost. Da bi razumeo uspeh, našem umu je potrebna određena zrelost.

Strpljenje je sposobnost da tolerišemo čekanje i kontrolišemo emocije kada je potrebno da se suočimo sa poteškoćama. Strpljenju se učimo, to je veština koja može da se savlada i pored toga što nam se, iz dana u dan, čini da ga imamo sve manje.

Strpljenje je snažna sila koju otkrivamo u sebi.

Prihvatanje situacija ne treba da tumačite kao pasivno suočavanje s patnjom. To je način za kontinuiran unutrašnji napredak koji je potreban da vas osnaži i pripremi za izazove koje život može da vam priredi.

Kinesko bambusovo drvo je parabola koja nas uči lekcijama o strpljenju, veri, upornosti, istrajnosti, rastu i razvoju i ima preneseno značenje na ljudski potencijal.

Kao svakoj biljci, i za rast kineskog bambusovog drveta potrebna je nega: voda, plodno tle, sunce. U prvoj godini ne vidimo vidljive znake aktivnosti. U drugoj godini takođe, nema rasta iznad tla. Treća, četvrta godina, još uvek ništa. Naše strpljenje je testirano i počnemo da se pitamo da li će naši napori da budu nagrađeni?

I konačno u petoj godini – gle čuda! Svedoci smo rasta – i to kakog! Kinesko bambusovo drvo poraste 80 metara za samo šest nedelja!

Da li postoji objašnjenje za tako brzi rast? Da li je kinesko bambusovo drvo ležalo mirno četiri godine da bi eksponencijalno raslo tek u petoj? Ili je raslo pod zemljom, razvijajući korenov sistem dovoljno jak da podrži svoj potencijal za rast u daljem periodu?

Odgovor je očigledan.

Da drvo nije razvilo snažnu, nevidljivu osnovu, ne bi moglo da napreduje na način koji je opisan.

Isti princip važi i za ljude. Ljudi koji se strpljivo trude da ostvare svoje snove grade snažan karakter za prevazilaženje problema i izazova. Za razliku od njih, dobitnici bogatstva kroz nasleđe ili lutriju, obično nisu u stanju da održe to iznenadno stečeno blagostanje.

Kinesko bambusovo drvo je savršena priča za sve koji se bave ličnim rastom i promenama. Ništa nije lako. Ponekad je frustrirajuće koliko je sporo vidljiv bilo kakav napredak. Verujte da je rad na sebi od neprocenjive vrednosti, posebno ako možete da održite strpljenje i upornost za zadatak koji ste sebi postavili.

Šta je od suštinskog značaja?

Jačajte veru u sebe i cilj koji ste odabrali! Pored vere, neophodne su aktivnosti vezane za napredovanje u oblasti na kojoj ste rešili da radite.
Svakodnevno “zalivanje” i osnaživanje vašeg uma pozitivnim mislima je put do postizanja promene vaše realnosti.

Najteži  deo za većinu je strpljenje. Toliko je bilo uzbuđenja oko ideje koja vam je sinula, da ne možete da sačekate da seme proklija. U danima ili nedeljama koje prolaze od početnog sađenja, postajete obeshrabreni, počinjete da se bavite lošim prognozama i što je najgore – odustajete!

Ponekad u sumnji iskopavate to seme i sejete ga negde drugde, u nadi da će brže napredovati na drugom, možda plodnijem tlu. To često vidimo kod ljudi koji menjaju posao svake godine, partnere, sredinu u kojoj žive i prijatelje.

Da je uzgajatelj kineskog bambusovog drveta svake godine iskopavao malo seme da bi proverio da li raste, svakako bi zaustavio rast, kao gusenica koja je osuđena da živi na tlu dok čeka momenat oslobađanja svoje čaure. Borba u čauri je ono što daje moć krilima budućem leptiru.

Mnogi u nedostatku stpljenja odustanu od uzgajanja svog ”bambusovog drveta” kad uporede spori napredak sa “komšijinim”uzgajanjem neke druge kulture. Tada se vraćaju svojim starim poslovima i načinima na koji su navikli da žive. Napuštaju svoje snove zarad  “sigurnih stvari”.

Na žalost, ono što ovi ljudi ne shvataju jeste da je ostvarenje svakog sna moguće, samo ukoliko sami ne odustanu. Dokle god verujete u sebe i svoj san, on će rasti, baš kao i kinesko bambusovo drvo. Može da potraje nedeljama, mesecima, godinama, ali na kraju će korenje dovoljno da ojača i vaše kinesko bambusovo drvo će naglo da poraste. A kada se to desi, dalji napredak se nastavlja na čudesan način.

Da li je ova poznata priča o kineskom bambusovom drvetu ostavila utisak na vas?
Da li osećate više inspiracije?
Da li ćete nešto da preduzmete u vezi vašeg cilja?

Svoje utiske podelite sa mnom u delu za komentare.

 Call Now Button