Kako da prihvatite i uputite kritiku?

Kako da prihvatite i uputite kritiku?

Svaku kritiku prihvatite kao mogućnost da budete još bolji i dodatno radite na sebi.

Svakako da kritika nije prijatna i prva reakcija je uglavnom odbrana vašeg stava. Potrebno je da naučite da umirite svoje emocije i u trenutku kontrolišete nagon za reakcijom. Vaše strpljenje će da vam omogući da otkrijete ključne poruke, koje u slučaju da reagujete, nećete biti u stanju da čujete.

Kritika može da bude neprikladna, ponekad zbog onoga što je rečeno, često zbog načina na koji je rečeno (bilo da je u pitanju neverbalni jezik i gestikulacija) ili zbog načina na koji je primljena.

U velikom broju slučajeva kritika je dobronamerna, ali ako niste u stanju da je izdržite i tumačite je kroz filter svojih predrasuda, ona će ostati neefikasna.

Istina je da ne možete svima da se dopadate, da svi odobravaju sve što radite i da vas svi vole. Ako bi to bilo moguće, nikada ne biste imali priliku da upoznate sebe.

Dakle, kritika je umetnost komunikacije koja se uči, neki ljudi moraju da nauče kako da daju kritiku, dok drugi moraju da nauče kako da je primaju.

Saveti za davanje dobre kritike

 • Budite konkretni: usredsredite se na ključni problem, bez ”uvijanja”. Istovremeno istaknite šta osoba radi dobro, šta ne radi dobro i kako da to promeni. Kritikujte ponašanje, ne ličnost. Poželjno je da kažete kako se vi osećate kako bi drugi imao uvid.
 • Ponudite rešenje. beskorisno je kritikovati zbog kritikovanja. Cilj kritike je da ukažete na nedostatke koji zahtevaju pažnju. Zato predložite moguća rešenja i ostavite prostor za odgovor.
 • Uzdržite se od sarkazma, gađenja ili prezira, jer oni izazivaju odbrambene reakcije, izbegavanje odgovornosti i stvaraju otpor prema saradnji.
 • Izbegavajte generalizaciju rečima kao što su: „uvek, nikad, sve, ništa“ jer izazivaju osećaj nemoći i besa. Ne kritikujte i ne degradirajte osobu jer to stvara nezadovoljstvo, defanzivnost, frustraciju i demoralizaciju. Optužbe, sarkazam i uopštavanje negativno utiču na motivaciju i samopouzdanje, pogoršavaju raspoloženje i stvaraju osećaj nesposobnosti.
 • Ako kritikujete, morate da budete sposobni i da pohvalite, pružajući ne samo negativne, već i pozitivne povratne informacije.
 • Ne čekajte ekstremne situacije da biste izneli kritiku, jer ljutnja može dovesti do nekontrolisanih reči koje nemaju nikakve veze sa trenutnim razlogom besa.
 • Kritike su najbolje licem u lice i privatno kako bi se izbeglo ponižavanje. Sačekajte odgovor i dozvolite osobi da odbrani svoj stav.
 • Prilagodite osobi oštrinu kritike i prihvatite greške bez straha da ćete izgubiti autoritet. Empatija je ključna za razumevanje druge osobe.
 • Kontrolišite neverbalni jezik, ton glasa, gestikulaciju, mimike. Neverbalni jezik često prenese jaču poruku od izgovorenih reči, pa obratite pažnju na svoje manire.

 Saveti za prihvatanje kritike i učenje iz nje

 • Pre svega, pokušajte da se ne poistovećujete sa sadržajem kritike i da održite distancu od bujice emocija. Analizirajte poruku bez ličnog doživljaja, fokusirajući se na njen sadržaj i adekvatnost.
 • Imajte malo poniznosti i svest o nesavršenosti.
 • Kritiku smatrajte kao priliku za poboljšanje, otvarajući vrata novim mogućnostima.
 • Okrenite konfliktne situacije u svoju korist , pre nego da gajite  bes i ljutnju.
 • Umesto da reagujete defanzivno, preuzmete odgovornost za svoje postupke, preispitujući se i tražeći načine za poboljšanje.
 • Ako se emocije previše uzburkaju, odvojite vreme da se smirite pre nego što nastavite razgovor. Duboko udahnute, smirite ego i odložite odbranu za trenutak kada će komunikacija biti produkrtivnija.  Call Now Button