Kako da postavite granice?

Kako da postavite granice?

Život često napravi situacije u kojima je važno da postavite granice kako bi zaštitili svoje emocionalno, mentalno i fizičko blagostanje.

Da biste uspešno odredili te okvire, važno je da razumete svoje potrebe i šta je, prema vašem sistemu vrednosti, za vas prihvatljivo ili neprihvatljivo. Jasna i otvorena komunikacija je ključna u izbegavanju nesporazuma i održavanju zdravih međuljudskih odnosa.

Jedan od težih zadataka koji morate da savladate kada postavljate granicu je da kažete “ne”.

Nemojte da osećate krivicu zbog želje da budete u skladu sa vašim potrebama i vrednostima. To znači da živite autentican život i ne pretvarate se, već je onako kako jeste. Ako se, uprkos svemu, borite sa krivicom, radite na jačanju samopouzdanja da bi se osećali sigurnije u suočavanju sa potencijalnim konfliktima i neprijatnim emocijama koje često idu uz odbijanje.

Zapamtite, da biste bili dobri za druge i svet oko vas, morate da budete najpre dobri prema sebi. To nije isto što i egoizam. Oslonite se na svoje emocije i intuiciju i dajte svoj doprinos za opšte dobro na pozitivan način. Kada u određenoj situaciji osetite nelagodnost ili nesigurnost, to je najverovatnije signal da ste blizu granice svojih tolerancija.

I za kraj, kada postavite granice, važno je da budete dosledni u njihovom održavanju. To znači da treba da reagujete na narušavanje granica na konstruktivan način  i da ne dozvolite da se to ponavlja.Call Now Button