Izazovni i emotivno zahtevni momenti nastaju kada se suočavamo sa neizbežnim događajima koji dovode do gubitka dragih osoba, dragocenih stvari, posla ili transformacije tela poput amputacija, gubitka zuba, kose ili vidljivih znakova starenja.

Ovo područje dotiče suštinske teme ljudske osetljivosti, gde je neophodno da naučimo da očuvamo svoje dostojanstvo i prihvatimo činjenicu da neke stvari nisu pod našom kontrolom.

Prihvatanje promena zahteva svoj put, zbog čega je važno da dozvolite sebi da prođete kroz proces tuge i žaljenja. Fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete i pronađite načine da prilagodite svoje planove i ciljeve novonastaloj situaciji. Ova adaptacija može da dovede do otkrivanja novog smisla i radosti u životu.

Proces prihvatanja gubitka ili promena obično prolazi kroz nekoliko faza, pri čemu se često oslanjamo na Kubler-Rosov model ili druge teorije:

 1. Šok i negiranje: Prva reakcija može da bude šok i negiranje, gde je dominantan osećaj neverice ili pokušaj da se ignoriše situacija.
 2. Bes i krivica: Nakon toga, se javljaju emocije poput besa, frustracije i krivice. Osoba uglavnom traži krivca za ono što se dogodilo, ili sebe krivi za situaciju.
 3. Pregovaranje: Sledeća faza je obično pregovaranje sa samim sobom ili sa drugima kako bi se situacija popravila ili vratila u normalu.
 4. Depresija: Tokom ove faze, osoba može da oseća tugu, očajanje i gubitak interesa za aktivnosti u kojima je nekada uživala.
 5. Prihvatanje: Konačno, osoba postiže prihvatanje situacije i počinje da se prilagođava novim okolnostima. To ne znači da će sve biti savršeno, ali osoba pronalazi načine da živi sa promenama i da se ponovo angažuje u životu.

Ukoliko ste se našli u ovakvoj situaciji, sugerišem da:

 • umesto da se fokusirate na ono što je izgubljeno ili promenjeno, usredsredite se na nove mogućnosti i načine kako da živite ispunjen i srećan život uprkos tim promenama.
 • radite na očuvanju i jačanju svog samopoštovanja, usmeravajući pažnju na svoje unutrašnje vrednosti i kvalitete, umesto na spoljašnji izgled.
 • briga o svom fizičkom i mentalnom zdravlju može da vam pomogne da se osećate bolje i da se nosite sa izazovima koji proizlaze iz gubitka telesnih delova ili starenja.
 • pronalaženje podrške od porodice, prijatelja ili profesionalnih terapeuta sigurno je velika pomoć u procesu prihvatanja i prilagođavanja novonastaloj situaciji.

10 afirmacija koje mogu da vam pomognu za promenu perspektive:

 1. Prihvatam promene i rastem iz njih.
 2. Mogu da se prilagodim i prevaziđem izazove.
 3. Svaka prepreka je prilika za lični razvoj.
 4. Moćno je prihvatiti ono što ne možemo da promenimo.
 5. Nove okolnosti otvaraju vrata za nove mogućnosti.
 6. Napredak je proces, a ne trenutna stanja.
 7. Umem da pronađem radost i smisao u svakoj situaciji.
 8. Moja snaga leži u adaptaciji i otpornosti.
 9. Svaki dan donosi nove prilike za rast i učenje.
 10. Svojom pozitivnom energijom menjam svoj svet.


Call Now Button