Ključni principi za rad sa klijentima

Ključni principi za rad sa klijentima

U svakoj profesiji, uključujući i hipnoterapeute, postoje pravila koja se odnose na komunikaciju sa klijentima. Ova pravila su ključna kako bi se osigurala efikasna i etička terapijska interakcija.

Šta mogu ili smem?

 • Mogu pažljivo da saslušam svoje klijente, obratim pažnju na izgovorene reči, tonalitet i neverbalne signale kako bih pokazala empatiju i izgradila poverenje.
 • Mogu da saopštim sve dostupne informacije ili uputim klijenta ka drugim stručnjacima ili izvorima pomoći ako nemam odgovore na određena pitanja ili ako je problem van mog domena stručnosti.
 • Mogu da sprovodim intervencije koje su u skladu sa mojim kompetencijama i obukom. Klijent treba da bude potpuno informisan o terapijskom procesu i da da svoj informisani pristanak pre nego što se upusti u terapiju.
 • Mogu da motivišem klijente da preduzmu aktivne korake u rešavanju izazova i obučavam ih za samopomoć.
 • Mogu da podržavam strpljivost i istrajnost kod klijenata, jer je za postizanje ciljeva često potrebno vreme.
 • Mogu da pomognem klijentima da pomere svoje granice i podstičem ih da napuste svoju komfornu zonu.
 • Mogu da pomognem klijentima da otkriju svoju unutrašnju snagu, potencijale i mogućnosti.
 • Mogu da pomognem klijentima da prevaziđu strahove, slabosti i anksioznost kako bi ostvarili svoje ciljeve.
 • Mogu da pomognemklijentima da bolje razumeju svoje resurse i kapacitete kako bi preuzeli kontrolu nad svojim životom.

 

Šta ne mogu? (Svest o domenu profesije)

 • Ne mogu da promenim stvarnost klijenta uprkos njihovoj želji. Moram da ih uputim na realna očekivanja i razumevanje da nisam čarobnjak koji rešava sve probleme.

 

Šta ne smem? (Profesionalna etika)

 • Ne smem da donosim odluke umesto klijenta. Klijent treba da bude aktivan u procesu donošenja odluka koje se tiču njegovog života.
 • Ne smem da preuzmem ulogu „omnipotentnog“ spasioca. Moja uloga je podrška klijentu u samopomoći.
 • Ne smem da zanemarim ili ignorišem potrebe klijenta, ali uz održavanje odnosa profesionalnog distanciranja i izbegavanje bilo kakvih neprimerenih ili nepoželjnih kontakata.
 • Ne smem da dajem lažnu nadu ili garanciju uspeha.
 • Ne smem da nudim neproverene metode, namećem svoja uverenja ili odvraćam klijenta od terapije koju im je prepisao lekar. Moram da poštujem profesionalne smernice i sarađujem sa drugim stručnjacima u interesu dobrobiti klijenta.
 • Ne smem da odustanem bez ulaganja napora. Moj je zadatak da pružim kontinuiranu podršku u cilju napretka klijenta.Call Now Button