4 koraka za strategiju koja će vam olakšati put do cilja

4 koraka za strategiju koja će vam olakšati put do cilja

 

Dobre strategije vam pomažu da imate jasnu viziju postavljenog cilja i podrazumevaju opis akcionog plana kao odgovor na pitanje:”Koji je najednostavniji i najsigurniji put
OD tačke gde sam sada DO tačke gde želim da stignem?”

Prvi korak:
Ono što nije zapisano – ne postoji. Zato uzmite svesku i zapišite pet stvari koje želite da uradite, pet stvari koje želite da imate, pet mesta koja želite da posetite, pet događaja koji će vam promeniti život. Ukratko, zapišite kako sebe vidite i šta želite da postignete u narednih pet godina. 

Odredite prioritete prateći uputstva za postavljanje ciljeva:

 1.     Cilj je definisan kao očekivani krajnji rezultat i stalna je referentna tačka za rešavanje vaših sumnji ili dilema.
 2.     Cilj je svrha. Na primer, ako ste student, vaš cilj je dobijanje univerzitetske diplome ili upis na postdiplomske studije, kao student medicine imate za cilj specijalizaciju ili ste student prava sa ciljem da postanete advokat. Lični ciljevi su vezani za postizanje boljeg socijalnog i ekonomskog statusa, duhovnog mira, sreće i ljubavi. U slučaju biznisa ciljevi su dostignuća povezana sa određenom temom koja je sastavni deo vašeg rada i svakodnevne odgovornosti. 
 3.     Cilj je jasan i konkretan.
 4.     Cilj koji ste sebi postavili mora da dotiče vaš sistem vrednosti:
 • Nešto što zaista volite da radite i želite da postignete.
 • Lično, a ne nešto što vam je nametnuto.
 • Realno, da je to moguće ostvariti u određenom vremenskom periodu.
 • Deljivo, da možete da odredite korake koje morate da ispunite da biste to postigli.
 • Merljivo, da možete da proverite šta ste postigli i šta tek treba da postignete.

 Drugi korak: 
Utvrdite zadatke koji moraju da se ispune da biste postigli cilj i pripremite sebe na male napore.

Cilj svakog učesnika je da pobedi u trci. Tokom treninga pripremaju se za različite faze koje moraju da prevazilaze. To i vas čeka.

Treći korak: 
Organizujte zadatke redosledom kojim treba da se rade. Ako pokušate da izvršavate sve zadatke istovremeno, velika je verovatnoća da ništa nećete da postignete. Da bi se postigao cilj potrebno je da utvrdite i ispunite plan rada.

Red uspostavite logično (da bi se napravila kuća, pre krova moraće da se napravi temelj). Možete da započnete sa najjednostavnijim zadacima koji zahtevaju najmanji napor, da biste se postepeno pripremali za one zahtevnije.

Četvrti korak: 
Sada kada ste pripremili svoj projekat, bilo bi neophodno da mu se posvetite i primenite ga u praksi.

Podsetnik:
Da bi ovi ciljevi postali stvarnost potrebno je da imate:

 •     Apsolutni nivo posvećenosti. Ako improvizujete obaveze onda možete da očekujete improvizovane rezultate.
 •     Disciplinu koja vam GARANTUJE da ćete ukoliko radite svoju listu zadataka pre ili kasnije stići do cilja.
 •     Rigidnost prema sebi, jer biti zahtevan prema sebi najviši je test samopoštovanja.
 •  

  Tu sam da vam pomognem da zajedno ostvarimo vaš napredak.

     Call Now Button