Kako da prevaziđete stidljivost?

Kako da prevaziđete stidljivost?

Stidljivost je osećaj nelagodnosti i nesigurnosti koji vas obuzima u kontaktu sa drugim ljudima i može da bude jedna od velikih prepreka na putu građenja vašeg samopouzdanja.

Prirodna stidljivost nije neuobičajena pojava. Ona je zajednička za mnoge, naročito mlade ljude, ali nije bezazlena i ne treba joj dozvoliti da vas distancira u druženju.

Ne morate uvek da budete aktivni u komunikaciji.

Ponekad je bolje govoriti manje nego pričati previše i reći nepotrebno. Ako verbalno ne učestvujete, dovoljno je da se osmehnete ili klimnte glavom kada drugi govore i na taj način date svoje učešće u komunikaciji.

Ukoliko osećate nelagodnost u razgovoru sa osobama koje su van vaše uže porodice, možda ćete morati da uložite malo više napora da to prevaziđete. To osećanje neće trenutno nestati, ali uloženi trud u promenu vaših uverenja i jačanje samopouzdanja će vam svakako doneti uspeh.

Uverenja mogu da se zamene

Ubeđenja koja svako od nas ima o sebi, o drugima i o tome kakav je svet, imaju glavni uticaj na kvalitet našeg iskustva. Takva uverenja mogu da podrže određeno ponašanje ili da ga koče i zato je njihovo modelovanje jako važno u procesu samoostvarenja.

Kulturološki aspekti u formiranju identiteta mogu poprilično da utiču na vaš doživljaj sebe i drugih. Taj uticaj, ne retko, odredi način na koji tumačite određene pojmove, kao i odluke koje ćete doneti povodom njih.

Vi se ne rađate sa uverenjima – njih stičete. Prolazeći kroz razna životna iskustva, vaše predstave o sebi se menjaju i razvijaju. Ubeđenja mogu da budu stvar ličnog izbora.

Kako možete da prevaziđete stidljivost:

👉 Najbolji način da otkrijete da li nešto možete je da se pretvarate da to možete da uradite. Dok sebe ubeđujete da je nešto nemoguće, nikada nećete otkriti suprotno. Da biste uspeli da uradite neki zadatak morate da verujete da ste u stanju da to uradite, da zaslužujete uspeh i spremni ste da vežbate dok ne ostvarite svoj cilj.

👉 Takođe je potrebno da unapredite vaše znanje. Mnogo nesigurnosti, strahova i sumnji proizilaze zbog nedostatka znanja o nečemu. Što više razumete i znate o nekoj situaciji, osećaćete se udobnije i sigurnije i vašu stidljivost ćete lagano da prevazilazite. Potrebno je da radite na razvijanju veštine učenja i pamćenja. Obrazovni sistem se uglavnom koncentriše na nastavni program, a zapostavlja se proces učenja koji bi se mogao dobiti kroz neformalne edukacije. Mnogi učenici imaju problem pamćenja informacija. Učenje podrazumeva pamćenje, ali i razumevanje, zapravo uklapanje informacija u kontekst kako bi dobile značenje.

Zamislite koliko je ljudi na svetu trpi, jer osećaju nemoć da se izbave iz sopstvene mreže stidljivosti u koju su se upleli.

Ako vi pripadate njima, potrebno je da znate da radeći na unapređenju svoje ličnosti, vašu stidljivost i osećaj inferiornosti možete zauvek da porazite.

 Call Now Button