Neuro-Lingvističko Programiranje

Na osnovu proučavanja ponašanja uspešnih ljudi razvijena je metodologija koja je svakom pojedincu ili grupi ljudi dostupna da je lako nauče i svoj život ispune radošću i zadovoljstvom.

 

Neuro -informacije koje dobijamo iz spoljnog sveta preko naših pet bioloških čulnih kanala: čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa, naš um pretvara u misli.

 

Lingvističko – misli pretvara u reči.

 

Programiranje – misli i reči se na osnovu naših uverenja i unutrašnjih procesa pretvaraju u postupke.
Uverenja mogu da budu korisna i podržavajuća ili mogu da budu ograničavajuća i postanu velika prepreka na putu do uspeha. Kakva god bila, uverenja su podložna promeni. Produbite veru u kapacitete ljudskog uma!

 

Komunikacija je najvažnija veština.
Svi mi pokušavamo da napravimo najbolji izbor sa informacijama koje su nam dostupne u datom trenutku. Često postoji velika razlika između onoga šta mislimo da smo rekli i onoga što smo zaista saopštili nekoj osobi, zato je komunikacija od vitalnog značaja za uspešne ljude. Suština je u tome da ne možemo ništa da postignemo ako nemamo načina da jasno iskažemo šta hoćemo i šta mislimo. Ukoliko ste odlučili da radite na sopstvenom napretku i budete još uspešniji u komunikaciji s drugima, koncepti NLP programa će vam pomoći da obogatite svoje znanje jezičkih obrazaca i otkrijete njihovo pravo značenje.
Pored hipnoze čiji je cilj promena ponašanja kod visoko funkcionalnih, stabilnih osoba, a koje jednostavno trebaju pomoć i motivaciju za ostavljanje cigareta, korekciju telesne težine, održavanje produktivnih ciljeva, jačanje samopouzdanja i drugih sličnih navika koje su podložne promeni, NLP tehnike se lako uče i svojom raznovrsnošću će vam nedvosmisleno pomoći da kreirate jasnu viziju svoje budućnosti.
Takođe, ova relativno nova nauka – delom i umetnost, vam pomaže da se osećate osnaženiji u suočavanju sa svakom životnom situacijom; postajete veštiji, fleksibilniji i imate više tolerancije i razumevanja za druge ljude.
Mehanizam koji pokreće promene u ponašanju proističe iz promena u sistemu verovanja.

Svako ima priliku da napusti svoju identifikaciju sa bilo kojim ograničavajućim uverenjima, pomerajući se u kontekst gde postoji pristup nesvesnim biološkim i psihološkim resursima.

Pokretanjem podsvesnih procesa možemo da delujemo na inteligentan, autonoman i kreativan način u transformaciji našeg iskustva.
Ako smo u stanju da stvorimo problem, onda smo u stanju i da pronađemo rešenje.
NLP alatke otklanjaju prepreke na putu i pronalaze rešenja u kraćem vremenskom periodu u odnosu na druge vrste terapijskih pomoći.
Jednostavnim menjanjem percepcije dolazite do pozitivnog ishoda i tako stvarate novu mapu za plodniji i kvalitetniji život.

 

NLP tehnike mogu da budu korisne ako želite da:
* radite na ličnom napretku
* uspostavite dobru komunikaciju u svom okruženju
* pronađete balans u svakom segmentu života
* unapredite svoj životni stil
* definišete ciljeve i odredite svoj pravac
* svoje svesne namere dovedete u harmoniju sa nesvesnim procesima
* maksimalno izoštrite svoju moć zapažanja
* unapredite odnos poverenja i uvažavanja sa kolegama i članovima porodice
* probudite potencijale i podstaknete motivaciju
* otvorite se za nove mogućnosti i strategije
* ovladate veštinama za vršenje pozitivnog uticaja na druge
* pomerite svoje granice i živite život sa svrhom.

 

Sa pravim alatima i pravim pristupom sve postaje lakše i ostvarljivo.

    Call Now Button