Hipnoterapija

Hipnoterapija je socijalna interakcija u kojoj jedna osoba reaguje na sugestije date od strane druge osobe i doživljava promenu u voljnoj kontroli delovanja.

Cilj hipnoterapije je da dovede do korisnih promena za određene probleme koji imaju svoje poreklo u našem umu i koji su radom na sebi podložni korekciji.

Uspešnost same terapije zavisi prvenstveno od nivoa motivacije klijenta.

 

Šta je hipnoza?

Hipnoza je alatka za hipnoterapeuta koji uvođenjem u hipnotički trans maksimalno usmerava pažnju klijenta na “komunikaciju” sa podsvesnim umom. Do tog stanja se dolazi zajedničkim delovanjem hipnoterapeuta i klijenta i u potpunosti je pod kontrolom osobe koja je hipnotisana.

Možda će vas iznenaditi činjenica da se ta stanja događaju svima nama u svakodnevnom životu. Evo nekih primera: kada “odlutate” dok slušate dobru muziku, čitate zanimljivu knjigu ili jednostavno maštate i shvatite da je proteklo vreme koje niste ni osetili. Vaša pažnja je potpuno zaokupljena svetom mašte u koji vas je vaš um odveo i ostavio svakodnevnu realnost sasvim bledu u pozadini. Zapravo, najsličnije stanje hipnozi je osećaj koji imate pre nego što zaspite.

To je prijatan osećaj smirenosti i duboke relaksacije.

Tokom hipnoze vi ste prisutni i sve čujete dok je aktivnost svesnog uma privremeno suspendovana da bi podsvesni um prihvatio određene sugestije o kojima ste se unapred dogovorili sa vašim hipnoterapeutom.

Različiti ljudi doživljavaju iskustvo hipnoze na različite načine. Dok jedni osete duboko i prijatno opuštanje, drugima se učini kao da se ništa nije dogodilo. Razlog za to je poznato stanje koje doživite više puta u toku dana, a koje je opisano u prethodnom pasusu. Jedan od takođe čestih primera je dok vozite auto na poznatu adresu i tokom vožnje pričate telefonom, slušate muziku ili nekim planovima okupirate svoje misli, a onda se “trgnete” iznenađeni da ste tako brzo stigli. Zapravo se vratite u svesno stanje. Autom je upravljala “vaša podsvest” jer su joj nalozi poznati, adresa i putanja takođe.

Osnovni uslov za ulazak u hipnotički trans je opuštanje i za veliki broj ljudi ovo je najteži deo.

Za neke osobe ulazak u hipnotički trans može da bude prilično razočaranje jer očekuju da će ih hipnotizer odvesti u neki čaroban svet.

Zapamtite, niko vas ne može odvesti negde gde vi ne želite da odete!

Vrlo je važno da vaša očekivanja od hipnoze budu realna i da znate da je to postepen i usmeren proces. Bitno je da ovo razumete, jer vaša razmišljanja ili strah od gubitka kontrole da ćete izgovarati stvari o kojima ne želite da pričate mogu da budu mentalna smetnja za proces postepenog opuštanja.

Najbolje za vas je da telefonom pozovete odabranog hipnoteraputa i pitate sve što vas zanima pre nego što zakažete svoj termin. Informacije koje dobijete će vam pomoći da se više opustite i maksimalno iskoristite pozitivne predloge i vreme koje ste odvojili da nešto dobro i korisno uradite za sebe.

 

Šta su pozitivni predlozi?

Kada su telo i svesni um dovoljno opušteni, tada podsvest postaje prijemčivija za pozitivne sugestije. Pozitivan predlog je jasna izjava koja je predložena podsvesnom umu.

U stanju hipnoze podsvesni um je otvoreniji da prihvati i sačuva pozitivan predlog koji kasnije utiče na vaše ponašanje.

Ne primer, pušaču može da se sugeriše da je srećan bez cigarete u ruci i da to ostane prihvaćeno i zadržano u podsvesti klijenta jer je hipnoterapeut prepoznao i dotakao njegov sistem vrednosti. Nakon seanse klijent se ponaša kao nepušač koji izlazi sa društvom, pije kafu, rešava životne probleme i normalno funkcioniše u svim drugim situacijama koje su ranije bile nezamislive bez cigarete.

Da bi sugestija bila adekvatno prihvaćena u podsvesti, neophodno je da to bude isključivo vaša odluka i želja za promenom vaših ranijih uverenja.

Takođe je važno da sugestije budu u skladu sa ličnošću hipnotisane osobe. Dakle, presudni faktor je lična motivacija i ambicija za postizanje uspeha u životu.

Hipnotizer svojom tehnikom to olakšava i ubrzava.

 

Koja je uloga podsvesnog uma?

Sve informacije koje mozak prima iz spoljnog sveta, pretvori u misli. Svaka misao ima uticaj na vaše ponašanje. Mozak selektuje poruke kroz svoje filtere prema važnosti u odnosu na vaša uverenja, tradiciju, vaspitanje, obrazovanje, religiju i sl.

Koliko god realnost bila jasna i precizna, doživljaji realnosti su potpuno individualni. Svako od nas kreira svoju realnost, odnosno ima subjektivni doživljaj situacije i emociju koja utiče na dalje ponašanje.

U podsvesti se još od našeg rođenja skladište podaci za koje verujemo da su ispravni. Neki obrasci su toliko duboko ukorenjeni da prave veliki mentalni otpor na promenu i vrše veliki uticaj na vaše odluke i način ponašanja.

Neuronaučna istraživanja van svake sumnje pokazuju da emocije pokreću ljudsko ponašanje. Funkcionisanje s namerom da se izazove promena podrazumeva emocionalni, a ne racionalni proces.

Naša sposobnost da razmišljamo je svakako bitan deo rešenja. Ipak, da bismo napravili promenu moramo da pravimo novu snažnu emociju. Snaga volje je limitirana i ona zahteva borbu, a kada se protiv nečega borite nužno pojačavate važnost toga protiv čega se borite.

Važno je da znate da je podsvest programirana samo na osnovu informacija koje smo mi naložili da koristi. Ukoliko neku činjenicu svesno prihvatimo iako je lažna, naša podsvest će da je memoriše kao istinu i potrudiće se da ostvari odgovarajući rezultat.

 

Kako se pokreće proces promene?

Da biste pokrenuli proces, potrebno je da svesno dajete (sami ili uz pomoć hipnoterapeuta) svom podsvesnom umu nalog za promenu. U podsvesti se skladište i korisni i nekorisni podaci još od vašeg rođenja. Bez naloga za promenu oni će tamo zauvek ostati, a vi ćete ponavljati iste obrasce ponašanja koji za sobom ponovo povlače određene posledice.

 

Kako se klijent uvodi u stanje hipnoze?

Postoji više načina da se indukuje hipnoza i razliciti hipnotizeri će koristiti svoje omiljene metode. Scenski hipnotizeri koriste drugačije metode jer im je cilj da fasciniraju publiku. Obično zamole osobu koja se prijavila da učestvuje u programu da se skoncentiše na spirale koje se okreću ili je nežno dodiruju po ramenu dok nešto brzo izgovaraju. Nemojte da budete razočarani ako se ova tehnika ne koristi na vašoj seansi, jer to su samo varijacije a ne neophodnost.

U današnje vreme nema mnogo hipnotizera koji će da traže od vas da ih gledate u njihove „prodorne oči“ ili da piljite u sat koji se klati. Takve stvari su se dešavale u starim holivudskim filmovima i nemaju veze sa današnjim tehnikama.

Danas se najviše koriste tehnike opuštanja kada je vaša pažnja usmerena na glas hipnotizera, pravilno disanje i slike koje vas vode u različite situacije – posmatranje morskih talasa, slušanje zvukova iz prirode ili uživanje u baštenskoj ljuljašci dok vas blagi povetarac osvežava.

Tokom uvođenja u stanje opuštenosti, hipnoterapeut vam se obraća na određen način i govori tempom koji je potreban da bi lagano usporio moždane talase. Ovo pomaže klijentu da postepeno upliva u prijatno stanje hipnotičkog transa.

Reči koje koristi, kao što su: „opuštanje“,“dublje“, „san“, „pospanost“ i td. se često koriste u početnoj fazi hipnoze – indukciji. Funkcija ovih reči nije namenjena da vas uspava, već se njima šalju posebne poruke do centara u mozgu odakle vaše telo dobija nalog za opuštanje i umirenje.

 

Da li sam bez svesti kada sam u hipnozi?

Kada ste u hipnozi vi niste bez svesti (mnogi misle da je to stanje kome), već se samo vaša svest menja u smislu da postaje kreativnija i budi svoje uspavane potencijale. Vaš podsvesni um je fokusiran i verovatno ćete se setiti najvećeg dela onoga što ste čuli tokom seanse.

 

Da li se lako ulazi u hipnotički trans?

Neke osobe imaju jači otpor strahujući da će se dogoditi nešto što ne žele, a neki su otvoreniji, lakše im je da se prepuste i maksimalno iskoriste odvojeno vreme za postizanje svog cilja.

Većina ljudi ostane u prilično laganom stanju hipnotičkog transa, dok veoma mali procenat prirodno ide na mnogo dublje nivoe. Važno je da znate da pozitivan efekat u smislu podsticaja na promenu ne zavisi od same dubine hipnotičkog transa, već se rezultati postižu u punom obimu i u „plitkoj“ hipnozi. Kao što sam spomenula, presudna je lična motivacija i kapacitet za postizanje promene.

Tokom seanse mogu prirodno da vam se menjaju nivoi svesti iz plićih u dublja stanja, a ponekad imate utisak kao da se ništa nije dogodilo. Sve je to savršeno normalno.

 

Da li mogu da budem hipnotisan protiv moje volje?

Ne, saradnja je neophodna i kontrola celog procesa je u suštini u vašim rukama.

 

Da li samo slabe ličnosti mogu da budu hipnotisane?

Naprotiv, potreban je razumna količina inteligencije da biste bili hipnotisani. Ljudi koji najbolje reaguju u hipnozi su oni koji imaju sposobnost koncentracije, mašte i mentalne spretnosti.

Svako može da bude hipnotisan ako pravilno sarađuje tokom procesa. Izuzetak su inetelektualno insuficijentne osobe, sasvim mala deca ili osobe koje su pod dejstvom droge ili alkohola. Takođe i osobe sa jakim otporom ili nekonstruktivnim motivima – npr. da testiraju sposobnost terapeuta i same tehnike.

 

Da li bih dok sam u hipnozi, mogao da kažem ili uradim nešto što je u suprotnosti sa mojom voljom?

Ne, vi sve vreme znate šta se dešava i u potpunosti zadržavate samokontrolu. Za uspešnu hipnoterapiju potrebno je da se osećate prijatno, da imate poverenje u terapeuta i da ste u saglasnosti sa onim što se dešava tokom seanse. Ako vam je data bilo koja sugestija sa kojom niste saglasni, možete u svakom trenutku da je odbacite. Ako je predloženo nešto što je protiv vaših uverenja ili moralnih načela vi ćete na to da reagujete. Iz tog razloga se o vrsti sugestija dogovarate sa vašim hipnoterapeutom tokom uvodnog razgovora, a takođe, seansa može da se snimi ukoliko želite da budete sigurniji.

 

Ako je sve pod kontrolom, kako to da na sceni ljudi rade razne gluposti?

Uspešna scenska hipnoza zahteva voljnu saradnju osobe da učestvuje u šou programu i radi stvari koje je prihvatila u predhodnom dogovoru sa hipnotizerom.

To su osobe koje žele da zabavljaju publiku i dobrovoljno izvršavaju šta im se kaže – u protivnom se ne bi ni popeli na binu. Takvo ponašanje je na neki način i dokaz da hipnoza samo pomaže da popuste kočnice koje vas blokiraju da budete spontaniji i tako bolje iskoristite sopstvene potencijale.

Zato vas molim da ne pravite zabunu!

Scenska hipnoza i hipnoterapija imaju potpuno različite ciljeve.

 

Da li hipnoza može da bude opasna i da li postoje neželjeni efekti?

Nauka je dokazala uspešne i brze efekte ove potpuno prirodne metode.

Sa kvalifikovanim hipnoterapeutom pomoć dobijate rečima, bez korišćenja bilo kakvih psihoaktivnih supstanci, tako da nema neželjenih efekata. Hipnoza se ne radi kod osoba sa težim psihijatrijskim oboljenjima. Takva oboljenja bi trebalo da proceni lekar specijalista na osnovu uvida u dokumentaciju, o čemu je klijent dužan da obavesti hipnoterapeuta na početnom razgovoru..

 

Kako se sprovodi uspešna hipnoterapija?

Da bi se sprovela na delotvoran način, neophodno je savladati različite efektivne tehnike kako bi se stekla sigurnost i kompetentnost u domenu umeća hipnoze. Treba znati kako se osoba uvodi u trans, ali i kako se trans dovoljno produbljuje da bi se postigli željeni rezultati.

Primena hipnoze ili neke hipnotičke tehnike ima za cilj da osnaži i motiviše klijenta za proces rešavanja problema i njihovih uzroka.

 

Kako da izaberem dobrog hipnoteraputa?

Najbolji način da pronađete uspešnog hipnoterapeuta je preporuka. Klijenti koji su zadovoljni svojim tretmanom rado će da vam preporuče svog hipnoterapeuta.

Metoda je uspešnija ako se sa svojim hipnoteraputom osećate prijatno, ako imate poverenja u njegov rad i ako poželite ponovo da dođete da bi radili na sebi i unapredili kvalitet svog života.

Mnogo lekara u današnje vreme je postalo otvorenije za hipnozu kao dopunu lečenja, što povećava šanse izlečenja ili ublažavanja postojećih stanja njihovih pacijenata. Zbog toga će vam možda i vaš lični lekar preporučiti nekog hipnoterapeuta sa kojim sarađuje.

Najbolje je da kontaktirate nekoliko hipnoteraputa i na osnovu razgovora, sami procenite šta o njima mislite.

 

Šta je potrebno za prvi razgovor sa hipnoterapeutom?

Prilikom prvog razgovora sa hipnoterapeutom, on će se predstaviti i reći o svojim kvalifikacijama, načinu na koji hipnoza može da vam pomogne i domene koje hipnoterapija može uspešno da tretira. Trebalo bi takođe da vam da cenovnik i ideju o tome koliko će vam seansi biti potrebno.

Ne ustručavajte se da pitate šve što vas zanima i ne zaboravite – ne postoje glupa pitanja!

Na vašoj prvoj seansi hipnoterapeut bi treblo da dobije neke informacije o vama u cilju procene i izbora najboljeg načina za rešavanje vašeg problema.

Ako je vaš problem složenije prirode, hipnoterapeut će da vam predloži konsultaciju sa svojim lekarom saradnikom koji će da odluči da li je hipnoza pogodna za vas.

Primena hipnoterapije treba da bude propisno izvedena, isključivo od kvalifikovanh hipnoterapeuta sa završenim odgovarajućim edukacijama i obavezno registrovanih kod profesionalnih udruženja hipnoterapeuta ili hipnotizera.

    Call Now Button