Kako doneti ispravnu odluku?

Kako doneti ispravnu odluku?

Dekartov kvadrat se kao model često koristi u savetovanju i ličnom razvoju kako bi se pomoglo pojedincima da bolje razumeju sebe i svoje ponašanje u različitim situacijama.

Cilj je da problem sagledajte iz više različitih uglova.

Ja ću vam ga ponuditi za donošenje svesne odluke o prestanku pušenja.

Dajte sebi dovoljno vremena kako biste se fokusirali na ova pitanja i zapišite iskrene odgovore. Možda će vam se pitanja, na prvi pogled, učiniti zbunjujuća i delovati slično.

Verujte da nisu i zato se potrudite da ih razumete:

  1. Šta će biti ako se oslobodim cigareta zauvek? Šta ću dobiti s tom pobedom?
  2. Šta će biti ako ne uspem? Da li će sve da ostane isto? Koje su prednosti ako ostanem pušač?
  3. Šta se neće desiti ako postanem nepušač? Ko sam ja tada, šta osećam, vidim, čujem?
  4. Šta se neće desiti ako nastavim da pušim? Nedostaci, manjkavost, slabosti, greške ili šteta koja bi proizašla kao rezultat neuspelog pokušaja?

Kada odgovarate na pitanja imajte u vidu da mozak ne prepoznaje negaciju i formulišite ih tako da se vaši odgovori razlikuju jedni od drugih.

Korišćenje ovog modela može da vam omogući laganiji način za donošenje bilo koje važne odluke.

DEKART je bio francuski matematičar i naučnik XVI veka, koji je postavio osnove današnjoj analitičkoj geometriji. Ujedno je začetnik filozofskog pravca racionalizma, pozivajući se na zdrav razum svakog pojedinca.

Izvesnost u saznanju savremenog čoveka, prema Dekartu, postiže se metodom univerzalne sumnje, kojom se odbacuje sve što nije jasno i očigledno, a što je očigledno i jasno, to je izvesno i istinito.

Dekartova najpoznatija izjava je: „Mislim, dakle postojim“.Call Now Button